Observeer jezelf


Je lichaam liegt nooit

Observeer de ander

Lichaamstaal voor Particulieren en Bedrijven

Kom in contact met de Wijsheid van je Lichaam

Je lichaam (je houding, beweging, expressie, spierspanning, etc.) liegt nooit en bevat veel belangrijke informatie over jou, je levenshouding en je overlevingsstrategie.

Elk lichaam is dynamisch en verandert steeds. Als je leert om bewust naar je lichaam te luisteren dan vertelt je lichaam jou hoe je je voelt, wat wijs is om wel of niet te doen, etc. Als je daar niet aan voldoet kan er onrust, verwarring of verstarring ontstaan. Als je er wel aan voldoet ontstaat ontspanning en rust.

Ieder mens is op zijn eigen wijze op zoek naar wat in essentie bij hem of haar past in het leven of wie hij of zij in potentie is; op zoek naar vrijheid en balans in lichaam, geest en ziel. Bij je lichamelijke activiteiten gebruik je vaak je ‘buikgevoel’, voor je geestelijke activiteiten is je hoofd nodig en voor je zielservaringen open je je hart.

ParaWijsVogel leert je de juiste oefeningen, ademhalings- en meditatietechnieken aan en stelt je de juiste vragen, zodat je meer inzicht krijgt in jouw handelen, denken en voelen. Deze inzichten kunnen je verder helpen om je fysiek, mentaal en emotioneel prettiger te voelen en om belangrijke keuzes te maken in je privéleven of werk.

ParaWijsVogel werkt o.a. voor:

Observeer andermans Lichaamstaal

Het grootste deel van de communicatie (55%) vindt plaats door de ander te observeren. We kijken dan bewust of onbewust naar de lichaamstaal van de ander; naar de lichaamshouding, de gebaren, spierspanning, ademhaling, mimiek, doorbloeding van de huid en stand van de pupillen van degene die we observeren. Wát degene zegt blijkt niet zo belangrijk te zijn (7%). Het tempo, timbre en de toon van wat gezegd wordt is wel belangrijker (38%).

Mede door de groter wordende digitalisering kijken we vooral naar schermen en minder naar degene die tegenover ons zit of staat. Daardoor ontgaat ons een belangrijk deel van de boodschap van de ander; nog afgezien van het feit dat het zitten achter schermen slecht is voor onze houding en gezondheid (m.n. klachten van armen, nek, schouders, rug en ogen). Daar kan yoga dan weer bij helpen!

Door de lichaamstaal van de ander te lezen, te interpreteren en helpen te verwoorden komen we erachter of iemand zegt wat hij feitelijk bedoelt of juist dingen verzwijgt. Bij optimale communicatie of begrip van de ander is het van groot belang om zijn of haar lichaamstaal te kunnen doorzien. Wat gezegd wordt kan in tegenspraak zijn met wat het lichaam daarbij laat zien of juist ondersteund worden door de lichaamstaal. Het lichaam liegt niet en vertaalt wat we denken.

Echter, ook in gesproken taal ligt wijsheid over ons lichaam besloten. Bij problemen noemen we vaak een lichaamsdeel als metafoor, zoals: ‘ik voel me niet gezien door een ander’ of ‘zij praat hem naar de mond’ of ‘ik kan hem niet bijbenen’. Deze extra informatie kun je goed gebruiken bij de observatie van een ander en wordt door ParaWijsVogel ingezet bij lichaamsgerichte training of coaching.

Coaching Lichaamstaal

Bij lichaamsgerichte coaching werkt ParaWijsVogel met de combinatie van lichaamstaal en gesproken taal. Wat laat het lichaam zien? Wat wordt er écht gezegd of uitgedrukt? Welke diepere beweegredenen liggen hierin verscholen?

Het doel is dat de cliënt (coachee) uiting geeft aan wie hij of zij wezenlijk is vanuit kracht en creativiteit. Door lichaamsgerichte coaching in te zetten, komt de cliënt in contact met onbewuste geblokkeerde delen van zichzelf. Een verandering van houding of beweging kan een verschuiving in het denken en voelen stimuleren en dat kan leiden tot een andere kijk op de wereld. Zo kan de cliënt zich losmaken van beperkende gedachten of van de eens gekozen overlevingsstrategie.

De lichaamstaal weerspiegelt dus je levenshouding en denkpatronen, maar het kan ook als aanknopingspunt worden gebruikt om die houding en patronen van jezelf of een ander te wijzigen. Neem contact op voor meer informatie of voor een intakegesprek.

Training Lichaamstaal

Door middel van het beoefenen van Kundalini Yoga of Dans Yoga of tijdens lichaamsgerichte trainingen of workshops, leert ParaWijsVogel je in contact te komen met de wijsheid van je eigen lichaam of om de ander te observeren. Theorie en praktijk wisselen elkaar daarbij af.

Ervaar wat lichaamstaal voor jou en/of je bedrijf kan doen. ParaWijsVogel maakt trainingen op maat voor bedrijven of ontwerpt eigen trainingen voor bedrijven en heeft daarnaast een eigen aanbod van trainingen en workshops voor bedrijven en particulieren. Neem contact op voor meer informatie of maak een afspraak voor een gesprek om te verkennen wat mogelijk is in jouw situatie.

ParaWijsVogel werkt ook samen met partners, zoals Dienent en is coach bij het Body & Mind Language Instituut. Houd de agenda op de website in de gaten (zie actueel) voor onze trainingen of activiteiten.

Ontdek wat Lichaamstaal voor Jou of je Organisatie kan betekenen